Post of the day
kontrola vodotoka

Uz inspektore, za kontrolu vodotoka nadležno još 85 komunaln...

U cilju stvaranja uslova za efikasnu kontrolu sprovođenja moratorijuma na eksploataciju šljunka i pjeska u crnogorskim vodotocima, Vlada je danas donijela uredbu kojom se dio poslova Uprave za inspekcijske poslove povjerava Glavnom Gradu Podgorica i opštinama Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Za vrijeme trajanja moratorijuma, dio poslova koji su u nadležnosti…